omroepx.tv
Masterplan Zuidoost

Op het Kwaku Summer Festival ’22 heeft OmroepX i.s.m. Masterplan Zuidoost een serie talkshows opgenomen die u op de site teurg kunt zien. In die shows praat Guilly Koster met Bijlmerbewoners en met mensen die in het stadsdeel Zuidoost werken. Het Masterplan Zuidoost is geimplementeerd. Maar WAT is het Masterplan nou precies?

Groei
Stadsdeel Zuidoost gaat de komende twintig jaar behoorlijk groeien. Er worden duizenden nieuwe woningen bijgebouwd, inclusief de daarbij behorende voorzieningen zoals parken, scholen en gezondheidscentra. Deze nieuwe woningen worden voor een groot deel in de gebieden Amstel III en ArenAPoort gebouwd.

Alliantie
De alliantie van Zuidoost, bestaande uit het college van B en W, het bestuur van het stadsdeel, woningbouwcorporaties, scholen, de politie, het openbaar ministerie, de rijksoverheid en andere partners maar vooral jongeren, bewoners en ondernemers van Zuidoost, hebben het masterplan Zuidoost gemaakt. Met het speciaal ontworpen platform en de digitale campagne ‘ZO = Zuidoost’ (spreek uit: zó is Zuidoost) geven inwoners zelf vorm aan wat er de komende jaren gaat gebeuren. Er is dit en komend jaar vanuit de gemeente Amsterdam 3,75 miljoen euro beschikbaar voor deze omvangrijke stedelijke vernieuwingsoperatie. Partners, zoals woningcorporatie Rochdale, stichting Zonova met 20 basisscholen, Randstad, de Johan Cruijff Arena, jeugdhulp en de politie, dragen ook geld en menskracht bij.

Doel
Het doel van het masterplan is een veilig, dynamisch, divers, sterk en zelfbewust Zuidoost waar het fijn is om te wonen en werken. Zelfs in coronatijd is het plan samengesteld mét bewoners in talkshows, zoomsessies, met bijeenkomsten op afstand, door chats en tijdens wandelingen. Mensen willen graag weten wat zij ervoor terugkrijgen, ze zijn uit op concrete oplossingen voor hun problemen en praktische verbeteringen in hun buurten. De alliantie luistert naar hen.

Aanpak en Focus
De aanpak kan ook alleen slagen met inbreng van bewoners, vandaar het digitale platform en de ontmoetingen. Niet iedereen in Zuidoost heeft goede ervaringen met de overheid. Het afgelopen jaar zijn al veel digitale sessies en gesprekken gevoerd over het leven in Zuidoost en het masterplan, zodat het vertrouwen in de overheid kan groeien. Daarnaast houden wij met dit plan op om gelijk te investeren. We gaan nadrukkelijk meer investeren in Zuidoost (en straks ook in Nieuw West en binnenstad) dan in andere gebieden van de stad, met geld, middelen en menskracht.
De focus in het plan ligt op jongeren van min 9 maanden tot 31 jaar, die dezelfde kansen en mogelijkheden moeten hebben om zich te ontwikkelen, veilig op te groeien en een goede baan te vinden als andere jongeren in Amsterdam en Nederland. Uit het plan spreekt een sterke eigen identiteit en regelrechte trots op Zuidoost als economische en creatieve toplocatie, vanwege de diversiteit, levenskracht en dynamiek die er is, de vele jonge werknemers en de uitstekende digitale, OV- en snelwegverbindingen.

Extra woningen, werk, veiligheid, hulp aan jeugd
In het plan is een aantal ambities geformuleerd. Zo komen er in Zuidoost duizenden woningen bij: in 2040 is het aantal woningen verdubbeld inclusief bijbehorende voorzieningen zoals parken, scholen en gezondheidscentra. Woonfraude wordt gerichter en harder aangepakt. Er komen extra investeringen in leefbaarheid in kwetsbare gebieden en er komt meer huisvesting voor jongeren.
Bewoners hebben soms zorgen om de veiligheid en de leefbaarheid van hun buurten. Problemen die om aandacht vragen zijn: weinig perspectief voor jeugd en jongeren, vaak in combinatie met armoede, schulden, een slechte gezondheid en een werkloosheid die van generatie op generatie overgaat. Corona maakt deze zorgen groter.

De nieuwe WijkActieTeams Veiligheid moeten zorgen voor meer veiligheid op de plekken in de buurten waar die het meest onder druk staan, meest urgent is dat in Venserpolder, G-buurt Noord en Holendrecht. Ook komt er een gerichte aanpak van hotspots waar veel overlast en (ondermijnende) criminaliteit is. Maar ook komt er één samenhangende aanpak voor jeugd, onderwijs en opleidingen. Bewoners willen meer aandacht voor taalachterstand en laaggeletterdheid, voor een goede overgang van een de basisschool naar het voortgezet onderwijs en voor het lerarentekort. Er komen kleinere klassen en daardoor meer aandacht voor de leerlingen. Ook komt er betere aansluiting op kansrijke onderdelen van de arbeidsmarkt. Er komen meer jongerencentra en sportvoorzieningen in de wijk en bij de school. Voor oudere jongeren komt er een loket voor slimme omscholing, in samenwerking met werkgevers. Bedrijven in Zuidoost werken samen met de gemeente en opleiders om nog meer jongeren aan goed werk te helpen.

Op het vlak van cultuur worden de komende jaren kunst en cultuurinitiatieven gestimuleerd gericht op bewoners, op kleine podia die nieuwe makers en jonge talenten ruimte bieden, op plekken om te experimenteren en op kunst in de openbare ruimte.

(info: masterplan)

De commerciële Nederlander met migratieachtergrond

Het kan haast niet anders of het moet iedereen zijn opgevallen: er is geen reclame meer te zien op tv of er zitten Nederlanders met een migratie achtergrond in! Reclamemakers hebben het licht aangedaan en zien dat alle koeien zwart zijn. Ook al zijn het zelden hoofdrollen, ze zijn er!

De consument wordt doodgegooid met vrolijk door het beeld huppelende types met een Noord Afrikaans, Turks of Arabisch uiterlijk. Compleet met baard en djellaba bezorgen ze de post,  testen ze gehoorapparaten of trappen ze van hot naar her op een nieuwe elektrische fiets. Als het niet zo een type is, is het wel een Zwarte man of vrouw met guitige blik en Afro’s waar Michael Jackson, toen hij nog Zwart was, jaloers op geweest zou zijn. Sommige acteurs zie ik drie verschillende producten slijten! Neem dat Zwarte meisje ook met Afro! Dan weer een grote supermarktketen, dan weer een zonnebril waarvan je drie kan krijgen als je maar vroeg genoeg in de rij staat en dan weer barbecueënd in een reclame waarvan het product onduidelijk is! Of die ietwat oudere Surinamer met die grijze baard met kleine dreadlockjes die bijzonder sympathiek overkomt, maar WAT hij nou precies verkoopt mag Joost weten!

Schakeringen

De Nederlandse maatschappij in al zijn kleurrijke schakeringen wordt, zolang het duiten oplevert, op zijn leukst in beeld gebracht. Niet zelden zie je gemengde stellen met kinderen in gelukkige bovenmodale huizen die buitengewoon smaakvol zijn ingericht. De grootste problemen volgens de bedenkers van de reclames lijken zich te concentreren rond vragen als: waar gaan we nu eens leuk over doen? Of naar welk zonnig paradijs gaan we voor de tweede keer dit jaar op vakantie?

Schril

Hoe schril staat die reclame-werkelijkheid van Zwarte mensen in contrast met de Afrikanen die in de voortslepende oorlog in Oekraïne uit de trein getrapt worden als ze proberen te vluchten voor een conflict waar ze niet mee te maken hebben. Of de Zwarten de bij die Spaanse grens met Marokko letterlijk doodgetrapt worden terwijl ze alleen maar op zoek zijn naar misschien wel dat betere leven dat in de reclames gepromoot wordt. Terwijl de overvloed rijkelijk vloeit in de STER reclames dreigt er in Afrika een hongersnood die zijn weerga niet kent omdat de graanschuur in Europa op slot zit. De realiteit van Amerika is dat Zwarte mensen daar in de val zitten. Ze leven in een kolonie die langzamerhand in het moederland ligt. Na meer dan 400 jaar slavernij zijn Zwarte Amerikanen nog steeds niet bevrijd. Hun ketenen zijn vervangen door economische ellende waar ze niet meer uit komen en de brandmerken zijn vervangen door Nike, D&G en Louis Vuitton al dan niet door kinderhanden gefabriceerd in nepfabrieken in Azië. Alsof dat niet genoeg is, worden mensen van kleur bij bosjes doodgeschoten in hun kerken, scholen of supermarkten door racistische witten.
Terug in ons eigen Kikkerland waar Hans Brinker ooit zijn vinger in de dijk stopte om een watersnoodramp te voorkomen, vinden we Zwarte mensen die slachtoffer zijn van de Toeslagen-criminele-activiteit. De uitvoerders van die misdaad noemen het bijna liefkozend: een ‘affaire’.

Fallussymbool

De reclamewereld is een soort van science fiction wereld waar Zwarte mensen karikaturen van zichzelf geworden zijn. Is dit een pleidooi om Zwarte mensen in reclames maar weer te gaan weren zoals dat in de good ‘ol days gebeurde? Toen we alleen maar Zwarte mensen zagen in koffie reclames, sportend met een saxofoon of ander fallussymbool in hun handen in te krappe Bamboo onderbroeken. Daardoor zag je meer pik dan man. Nee natuurlijk niet! Ik vind de kleurentelevisie in de reclamewereld best leuk! Ik was een van degenen die daarvoor gepleit heeft! Maar de dosering mag wel eens onder de loep genomen worden. Ja! Black Lives Matter! Ook in de reclame! Mijn pleidooi gaat niet over de aanwezigheid van Zwarte peeps in de reclame, maar over de afwezigheid op plekken waar ECHTE veranderingen plaatsvinden. Niet alleen Zwarte mensen in de STER, maar ook in de cultuurraden, commissariaten en besturen. Niet alleen op olijke posters, maar ook op plekken waar cultuur bepaald wordt. Een iets meer gebalanceerde weergave van wat er werkelijk gebeurt, zou mij gelukkiger maken, dan het drankje dat vleugels geeft.

Guilly Koster.

  • https://s16.myradiostream.com/8232/listen.mp3
  • https://www.omroepx.tv
  • X-Radio World Music & Talkradio