omroepx.tv
19 december niet haalbaar voor excuses
Het is nog niet duidelijk wanneer het kabinet excuses gaat maken voor het slavernijverleden van Nederland. Maar om dat al op 19 december te kunnen doen en wel op zo’n manier dat alle betrokkenen zich erin kunnen vinden, lijkt een pittige klus.

Eind november lekte uit dat het kabinet op 19 december excuses wil aanbieden voor het slavernijverleden. Dat moet gebeuren in Nederland en in zeven voormalige koloniën.

Onder meer slavernijcomités uitten de afgelopen weken kritiek op het plan. Nederland zou dat op eigen houtje hebben doorgedrukt.

Donderdag spraken leden van het kabinet hierover met betrokkenen, experts en vertegenwoordigers van slavernijorganisaties uit Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname.

Premier Mark Rutte liet na afloop alleen los dat 19 december een “betekenisvol moment” wordt.

Kabinet belooft wensen op te halen in het koninkrijk

Aanwezigen zeiden na afloop van het overleg tegen NU.nl dat het kabinet heeft beloofd de excuses vorm te geven op basis van hun inbreng. Maar met minder dan twee weken om dat te realiseren, lijkt dat krap.

Het is in die twee weken de bedoeling dat leden van het kabinet “ter plaatse” in gesprek gaan met organisaties en betrokkenen. Dat moet gebeuren in Nederland, de Cariben en de voormalige kolonie Suriname.

“We mogen meedenken over de tekst van de excuses en daarvoor steekwoorden aanreiken”, geeft voorzitter Johan Roozer van het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernijverleden als voorbeeld.

Slavernijcomité accepteert excuses door Weerwind niet

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) was ook aanwezig bij het overleg. Er is veel weerstand tegen zijn beoogde rol als uitspreker van de excuses in Suriname. De bewindspersoon is nazaat van tot slaaf gemaakte Surinamers. Dat vinden sommigen ongepast.

Het is opvallend dat de rol van Weerwind volgens de aanwezigen niet tijdens het overleg ter sprake is gekomen. Maar volgens in ieder geval een deel van de aanwezigen in het Catshuis blijft zijn beoogde rol omstreden.

Roozer is vastbesloten over de rol van de Nederlandse minister met Surinaamse roots. “Weerwind is op geen enkele manier acceptabel op het slavernijdossier”, zei hij donderdag namens het Surinaamse slavernijcomité. “Ook niet bij de afgesproken gesprekken in Suriname. Als Weerwind de excuses uitspreekt, accepteren wij ze niet. Hij is vrij op 19 december.”

  • Slavernijcomités in brief aan kabinet: 'Spreek excuses uit op 1 juli 2023'
    Zie ookSlavernijcomités in brief aan kabinet: ‘Spreek excuses uit op 1 juli 2023’

Herwonnen vertrouwen, onder voorwaarden

Het kabinet kan het zich niet veroorloven in de haast het herwonnen vertrouwen van de deelnemers aan het gesprek te verspelen.

Mercedes Zandwijken, de oprichter van de Keti Koti Dialoogtafels, voelde zich donderdag “voor het eerst gehoord”. Ook Ruben Severina, voorzitter van Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders (Ocan), en Wendeline Flores van het Tropenmuseum reageerden positief op de opstelling van het kabinet.

Maar voordat alle betrokkenen er definitief mee akkoord gaan, willen ze hun wensen terugzien in de uiteindelijke plannen van het kabinet.

Zo ziet gevolmachtigd minister van Sint-Maarten Rene Violenus na het overleg een routekaart in drie stappen voor zich: eerst erkenning van het onrecht dat de slachtoffers van slavernij is aangedaan, bijvoorbeeld op 19 december. Daarna excuses en vervolgens reparatie van het leed.

Het wordt aanpoten om op 19 december excuses aan te bieden, verwacht Linda Nooitmeer van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Zeker als het kabinet draagvlak wil onder alle deelnemers aan het overleg en de afstammelingen van tot slaaf gemaakten in het koninkrijk en Suriname. “Dat betekent elke dag 24 uur werken. We gaan zien waar het op uitdraait.”

(bron: nu.nl)

WAAROM WEINIG MENSEN VAN KLEUR BLOED DONEREN.

Wat als je bloed nodig hebt én een migratieachtergrond hebt? Dan is de kans op gezondheidsproblemen groot, want hoewel de volkswijsheid anders beweert, zijn er wereldwijd meer dan driehonderd bloedgroepen – en hoe dichter de donateur qua etniciteit bij je staat, hoe beter het aanslaat. Maar onder, de van oorsprong Marokkaanse, Surinaamse, Turkse en Afrikaanse Nederlanders, ligt de bloeddonatie laag.  Dit terwijl juist zij een verhoogd risico op sikkelcelziekte lopen en er dus méér van hun bloed nodig is. 

RODE HOED, MA 10 oktober 2022 . 20.00 uur.

Zodra gezonde rode bloedcellen qua vorm van een donut in een halve maan veranderen, in een sikkel, als het ware, dan spreken we van sikkelcelziekte. Ze verliezen hun elasticiteit, beginnen soms te klonteren en verstoppen de bloedvaten. Sikkelcellen leven 80% korter dan gezonde rode bloedcellen. Bijna altijd heeft dat bloedarmoede tot gevolg, net als heftige pijn in de botten. Oorspronkelijk kwam het met name in gebieden voor waar malaria voorkwam, zoals West en Centraal Afrika, omdat sikkelceldrager zijn genetisch gezien beschermde tegen malaria. Het dragen van het sikkelcelgen bood dus een evolutionair voordeel, zo legt de stichting IXL Sickle Cell Awareness uit, die samen met de Rode Hoed de avond vormgeeft. Nu nog steeds kampt de Afrikaanse diaspora er relatief vaak mee, ook in Nederland.

Het is al jaren bekend dat bloedbanken enorme tekorten hebben maar waar dat aan ligt is onbekend. Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen binnen groepen met een migratieachtergrond hun bloed doneren? Vooral donateurs van Afrikaanse komaf zijn hoognodig, stellen de bloedbank Sanquin en stichting IXL Sickle Cell Awareness (spreek uit: I excel, ‘ik excelleer’). Op maandag 10 oktober gaan we hierover in gesprek met medische experts, patiënten en mensen uit diverse gemeenschappen.

SPREKERS

Eva-Maria Merz is sociaalwetenschapper met een achtergrond in familiedemografie en ontwikkelingspsychologie. Zij geeft leiding aan de onderzoekslijn Donorgedrag bij Sanquin Research en is hoogleraar Donorgedrag bij de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit. Zij is geïnteresseerd in geefgedrag en combineert haar theoretische en toegepaste expertise op het gebied van bloed- en orgaandonor motivatie en gedrag gedurende de levensloop. Haar passie voor dit onderwerp resulteert uit haar eerdere onderzoek naar verschillende vormen van prosociaal gedrag zoals bijvoorbeeld informele (mantel)zorg, en public health issues. Haar onderzoek naar bloed- en orgaandonatie profiteert van haar multidisciplinaire aanpak, vruchtbare samenwerking met de Nederlandse Bloedbank Sanquin, de Nederlandse Vereeniging voor Donorgeneeskunde en de European Blood Alliance.

ErfanNur-rodehoedDr. Nur is klinisch hematoloog in Amsterdam UMC. Hij behandelt zowel patiënten met kwaadaardige als met goedaardige bloedaandoeningen. Samen met zijn collega’s van het Amsterdam UMC, heeft Nur een innovatief transplantatieprogramma ter genezing van volwassen patiënten met sikkelcelziekte opgezet. In zijn wetenschappelijk onderzoek richt hij zich op factoren die een rol spelen in de ziekte-ernst binnen sikkelcelziekte, het verbeteren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor de patiënten. Hij begeleidt meerdere patiënten met sikkelcelziekte die in aanmerking komen voor bloedtransfusie maar die niet kunnen krijgen omdat ze na eerdere transfusies van niet goed matchend bloed antistoffen hebben ontwikkeld.

Lisa Klinkenberg is socioloog en in 2020 gepromoveerd op haar proefschrift over de werving van bloeddonors met een Afrikaanse achtergrond. Ze heeft meerdere onderzoeken gedaan naar de barrières, ervaringen en behoeften van zowel de bloedbank-organisatie Sanquin en de (potentiële) bloeddonors. Op basis daarvan heeft ze strategieën ontwikkeld en getest om meer bloeddonors met een Afrikaanse achtergrond te werven. Haar onderzoek naar bloeddonatie-bekendheid heeft op een Amerikaans gezondheidscommunicatiecongres een “best paper award” gewonnen en ze heeft meegelopen bij de bloedbank in Suriname waar ze advies heeft uitgebracht over donorwerving en -behoud. Ze is momenteel werkzaam als onderzoeker studiesucces bij Hogeschool Inholland en als raadslid voor de gemeente Hoorn, waar haar brede interesse in gedrag(sverandering), welzijn en diversiteit ook tot uiting komen.

Sthefanne van Nes is werkzaam als verloskundige en is moeder van twee prachtige zoons. Niet alleen in haar beroep komt ze in aanraking met patiënten die af en toe bloed nodig hebben, zelf heeft ze sikkelcelziekte en is ze daarom ook ontvanger van donorbloed. Als gevolg van sikkelcelziekte had ze met regelmaat een crisis of ziekenhuisopname. Sinds ze een paar jaar maandelijks bloed ontvangt, gaat het wat beter!

Het belang van donatie in haar leven is niet alleen zichtbaar in de behoefte aan donorbloed. Volgend jaar hoopt Sthefanne namelijk een stamceltransplantatie te mogen ondergaan.

Aldith Hunkar (moderator) is presentator en journalist. Ze werkte vijftien jaar lang als presentator en verslaggever voor het NOS-en Jeugdjournaal. Sinds 2007 heeft ze haar eigen bedrijf in film, fotografie en audiovisuele producties. Daarnaast is ze een faculty member bij de Speakers Academy en modereert ze debatten, evenementen en conferenties.

Foto: Walter Kallenbach

 

 

  • https://s16.myradiostream.com/8232/listen.mp3
  • https://www.omroepx.tv
  • X-Radio World Music & Talkradio