omroepx.tv
WAAROM WEINIG MENSEN VAN KLEUR BLOED DONEREN.

Wat als je bloed nodig hebt én een migratieachtergrond hebt? Dan is de kans op gezondheidsproblemen groot, want hoewel de volkswijsheid anders beweert, zijn er wereldwijd meer dan driehonderd bloedgroepen – en hoe dichter de donateur qua etniciteit bij je staat, hoe beter het aanslaat. Maar onder, de van oorsprong Marokkaanse, Surinaamse, Turkse en Afrikaanse Nederlanders, ligt de bloeddonatie laag.  Dit terwijl juist zij een verhoogd risico op sikkelcelziekte lopen en er dus méér van hun bloed nodig is. 

RODE HOED, MA 10 oktober 2022 . 20.00 uur.

Zodra gezonde rode bloedcellen qua vorm van een donut in een halve maan veranderen, in een sikkel, als het ware, dan spreken we van sikkelcelziekte. Ze verliezen hun elasticiteit, beginnen soms te klonteren en verstoppen de bloedvaten. Sikkelcellen leven 80% korter dan gezonde rode bloedcellen. Bijna altijd heeft dat bloedarmoede tot gevolg, net als heftige pijn in de botten. Oorspronkelijk kwam het met name in gebieden voor waar malaria voorkwam, zoals West en Centraal Afrika, omdat sikkelceldrager zijn genetisch gezien beschermde tegen malaria. Het dragen van het sikkelcelgen bood dus een evolutionair voordeel, zo legt de stichting IXL Sickle Cell Awareness uit, die samen met de Rode Hoed de avond vormgeeft. Nu nog steeds kampt de Afrikaanse diaspora er relatief vaak mee, ook in Nederland.

Het is al jaren bekend dat bloedbanken enorme tekorten hebben maar waar dat aan ligt is onbekend. Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen binnen groepen met een migratieachtergrond hun bloed doneren? Vooral donateurs van Afrikaanse komaf zijn hoognodig, stellen de bloedbank Sanquin en stichting IXL Sickle Cell Awareness (spreek uit: I excel, ‘ik excelleer’). Op maandag 10 oktober gaan we hierover in gesprek met medische experts, patiënten en mensen uit diverse gemeenschappen.

SPREKERS

Eva-Maria Merz is sociaalwetenschapper met een achtergrond in familiedemografie en ontwikkelingspsychologie. Zij geeft leiding aan de onderzoekslijn Donorgedrag bij Sanquin Research en is hoogleraar Donorgedrag bij de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit. Zij is geïnteresseerd in geefgedrag en combineert haar theoretische en toegepaste expertise op het gebied van bloed- en orgaandonor motivatie en gedrag gedurende de levensloop. Haar passie voor dit onderwerp resulteert uit haar eerdere onderzoek naar verschillende vormen van prosociaal gedrag zoals bijvoorbeeld informele (mantel)zorg, en public health issues. Haar onderzoek naar bloed- en orgaandonatie profiteert van haar multidisciplinaire aanpak, vruchtbare samenwerking met de Nederlandse Bloedbank Sanquin, de Nederlandse Vereeniging voor Donorgeneeskunde en de European Blood Alliance.

ErfanNur-rodehoedDr. Nur is klinisch hematoloog in Amsterdam UMC. Hij behandelt zowel patiënten met kwaadaardige als met goedaardige bloedaandoeningen. Samen met zijn collega’s van het Amsterdam UMC, heeft Nur een innovatief transplantatieprogramma ter genezing van volwassen patiënten met sikkelcelziekte opgezet. In zijn wetenschappelijk onderzoek richt hij zich op factoren die een rol spelen in de ziekte-ernst binnen sikkelcelziekte, het verbeteren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor de patiënten. Hij begeleidt meerdere patiënten met sikkelcelziekte die in aanmerking komen voor bloedtransfusie maar die niet kunnen krijgen omdat ze na eerdere transfusies van niet goed matchend bloed antistoffen hebben ontwikkeld.

Lisa Klinkenberg is socioloog en in 2020 gepromoveerd op haar proefschrift over de werving van bloeddonors met een Afrikaanse achtergrond. Ze heeft meerdere onderzoeken gedaan naar de barrières, ervaringen en behoeften van zowel de bloedbank-organisatie Sanquin en de (potentiële) bloeddonors. Op basis daarvan heeft ze strategieën ontwikkeld en getest om meer bloeddonors met een Afrikaanse achtergrond te werven. Haar onderzoek naar bloeddonatie-bekendheid heeft op een Amerikaans gezondheidscommunicatiecongres een “best paper award” gewonnen en ze heeft meegelopen bij de bloedbank in Suriname waar ze advies heeft uitgebracht over donorwerving en -behoud. Ze is momenteel werkzaam als onderzoeker studiesucces bij Hogeschool Inholland en als raadslid voor de gemeente Hoorn, waar haar brede interesse in gedrag(sverandering), welzijn en diversiteit ook tot uiting komen.

Sthefanne van Nes is werkzaam als verloskundige en is moeder van twee prachtige zoons. Niet alleen in haar beroep komt ze in aanraking met patiënten die af en toe bloed nodig hebben, zelf heeft ze sikkelcelziekte en is ze daarom ook ontvanger van donorbloed. Als gevolg van sikkelcelziekte had ze met regelmaat een crisis of ziekenhuisopname. Sinds ze een paar jaar maandelijks bloed ontvangt, gaat het wat beter!

Het belang van donatie in haar leven is niet alleen zichtbaar in de behoefte aan donorbloed. Volgend jaar hoopt Sthefanne namelijk een stamceltransplantatie te mogen ondergaan.

Aldith Hunkar (moderator) is presentator en journalist. Ze werkte vijftien jaar lang als presentator en verslaggever voor het NOS-en Jeugdjournaal. Sinds 2007 heeft ze haar eigen bedrijf in film, fotografie en audiovisuele producties. Daarnaast is ze een faculty member bij de Speakers Academy en modereert ze debatten, evenementen en conferenties.

Foto: Walter Kallenbach

 

 

Masterplan Zuidoost

Op het Kwaku Summer Festival ’22 heeft OmroepX i.s.m. Masterplan Zuidoost een serie talkshows opgenomen die u op de site teurg kunt zien. In die shows praat Guilly Koster met Bijlmerbewoners en met mensen die in het stadsdeel Zuidoost werken. Het Masterplan Zuidoost is geimplementeerd. Maar WAT is het Masterplan nou precies?

Groei
Stadsdeel Zuidoost gaat de komende twintig jaar behoorlijk groeien. Er worden duizenden nieuwe woningen bijgebouwd, inclusief de daarbij behorende voorzieningen zoals parken, scholen en gezondheidscentra. Deze nieuwe woningen worden voor een groot deel in de gebieden Amstel III en ArenAPoort gebouwd.

Alliantie
De alliantie van Zuidoost, bestaande uit het college van B en W, het bestuur van het stadsdeel, woningbouwcorporaties, scholen, de politie, het openbaar ministerie, de rijksoverheid en andere partners maar vooral jongeren, bewoners en ondernemers van Zuidoost, hebben het masterplan Zuidoost gemaakt. Met het speciaal ontworpen platform en de digitale campagne ‘ZO = Zuidoost’ (spreek uit: zó is Zuidoost) geven inwoners zelf vorm aan wat er de komende jaren gaat gebeuren. Er is dit en komend jaar vanuit de gemeente Amsterdam 3,75 miljoen euro beschikbaar voor deze omvangrijke stedelijke vernieuwingsoperatie. Partners, zoals woningcorporatie Rochdale, stichting Zonova met 20 basisscholen, Randstad, de Johan Cruijff Arena, jeugdhulp en de politie, dragen ook geld en menskracht bij.

Doel
Het doel van het masterplan is een veilig, dynamisch, divers, sterk en zelfbewust Zuidoost waar het fijn is om te wonen en werken. Zelfs in coronatijd is het plan samengesteld mét bewoners in talkshows, zoomsessies, met bijeenkomsten op afstand, door chats en tijdens wandelingen. Mensen willen graag weten wat zij ervoor terugkrijgen, ze zijn uit op concrete oplossingen voor hun problemen en praktische verbeteringen in hun buurten. De alliantie luistert naar hen.

Aanpak en Focus
De aanpak kan ook alleen slagen met inbreng van bewoners, vandaar het digitale platform en de ontmoetingen. Niet iedereen in Zuidoost heeft goede ervaringen met de overheid. Het afgelopen jaar zijn al veel digitale sessies en gesprekken gevoerd over het leven in Zuidoost en het masterplan, zodat het vertrouwen in de overheid kan groeien. Daarnaast houden wij met dit plan op om gelijk te investeren. We gaan nadrukkelijk meer investeren in Zuidoost (en straks ook in Nieuw West en binnenstad) dan in andere gebieden van de stad, met geld, middelen en menskracht.
De focus in het plan ligt op jongeren van min 9 maanden tot 31 jaar, die dezelfde kansen en mogelijkheden moeten hebben om zich te ontwikkelen, veilig op te groeien en een goede baan te vinden als andere jongeren in Amsterdam en Nederland. Uit het plan spreekt een sterke eigen identiteit en regelrechte trots op Zuidoost als economische en creatieve toplocatie, vanwege de diversiteit, levenskracht en dynamiek die er is, de vele jonge werknemers en de uitstekende digitale, OV- en snelwegverbindingen.

Extra woningen, werk, veiligheid, hulp aan jeugd
In het plan is een aantal ambities geformuleerd. Zo komen er in Zuidoost duizenden woningen bij: in 2040 is het aantal woningen verdubbeld inclusief bijbehorende voorzieningen zoals parken, scholen en gezondheidscentra. Woonfraude wordt gerichter en harder aangepakt. Er komen extra investeringen in leefbaarheid in kwetsbare gebieden en er komt meer huisvesting voor jongeren.
Bewoners hebben soms zorgen om de veiligheid en de leefbaarheid van hun buurten. Problemen die om aandacht vragen zijn: weinig perspectief voor jeugd en jongeren, vaak in combinatie met armoede, schulden, een slechte gezondheid en een werkloosheid die van generatie op generatie overgaat. Corona maakt deze zorgen groter.

De nieuwe WijkActieTeams Veiligheid moeten zorgen voor meer veiligheid op de plekken in de buurten waar die het meest onder druk staan, meest urgent is dat in Venserpolder, G-buurt Noord en Holendrecht. Ook komt er een gerichte aanpak van hotspots waar veel overlast en (ondermijnende) criminaliteit is. Maar ook komt er één samenhangende aanpak voor jeugd, onderwijs en opleidingen. Bewoners willen meer aandacht voor taalachterstand en laaggeletterdheid, voor een goede overgang van een de basisschool naar het voortgezet onderwijs en voor het lerarentekort. Er komen kleinere klassen en daardoor meer aandacht voor de leerlingen. Ook komt er betere aansluiting op kansrijke onderdelen van de arbeidsmarkt. Er komen meer jongerencentra en sportvoorzieningen in de wijk en bij de school. Voor oudere jongeren komt er een loket voor slimme omscholing, in samenwerking met werkgevers. Bedrijven in Zuidoost werken samen met de gemeente en opleiders om nog meer jongeren aan goed werk te helpen.

Op het vlak van cultuur worden de komende jaren kunst en cultuurinitiatieven gestimuleerd gericht op bewoners, op kleine podia die nieuwe makers en jonge talenten ruimte bieden, op plekken om te experimenteren en op kunst in de openbare ruimte.

(info: masterplan)

  • https://s16.myradiostream.com/8232/listen.mp3
  • https://www.omroepx.tv
  • X-Radio World Music & Talkradio